MENY
Eskilstuna kommun

Anslagstavla

Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.

Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavla den fysiska anslagstavlan i entrén i Stadshuset på Fristadstorget.

Tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden

Just nu finns det inga tillkännagivanden om kommunfullmäktigesammanträden publicerade.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Övriga tillkännagivanden

 • 2019-01-21
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.
 • 2019-01-07
  Kungörelse om planutställning
  Detaljplan för kvarteret Valsverket i Eskilstuna kommun
 • 2019-01-04
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.
 • 2018-12-28
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.
 • 2018-12-27
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.
 • 2018-12-17
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.
 • 2018-12-14
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.
 • 2018-12-03
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.
 • 2018-11-26
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.
 • 2018-11-20
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.
 • 2018-11-13
  Kungörelse om flyttning av fordon
  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.


Överklaga beslut

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Läs mer om att överklaga beslut

Vad publiceras på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om:

 • Kommunfullmäktiges sammanträden
 • Justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder och utskott. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokoll justerats.
 • Övriga tillkännagivanden, exempelvis vissa delegationsbeslut och kungörelser som vi enligt lag är skyldiga att anslå.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Malai Bierfeldt
Kommunsekreterare
Mimi Axelsson
Kommunsekreterare